Verksamhet och mål

På vår förskola vill vi

  • att varje enskilt barn ska känna glädje och trygghet och få utvecklas i sin egen takt
  • lära barnen att samarbeta och ta hänsyn till varandra
  • erbjuda en skapande och kreativ verksamhet i en positiv miljö

Förskolan arbetar målinriktat efter "Läroplan för förskola". Verksamheten präglas av ett lekfullt och utforskande arbetssätt där barnens erfarenheter, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden. Vi jobbar för trygghet och trivsel bland både barn och personal för vi vet att engagerad och kompetent personal som trivs med sitt arbete innebär att också barnen trivs och utvecklas.

Vi har plats för 28 barn, indelade i tre åldersgrupper.
Vår lunchmat hämtar vi i Fjärdhundraskolans egna tillagningskök.