Hållbarhet och miljö

Vi är måna om att vi och vår verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. Detta gör vi idag:

Vi Håller Rent-kampanj. Varje vår anordnas en kampanj där det gäller att göra barn/ungdomar uppmärksamma på hur nedskräpningen ser ut i vår närmiljö. Genom att plocka skräp ser du inte bara skräpet på ett nytt sätt, du visar också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. För i slutändan är det ditt och mitt skräp, och det försvinner inte av sig själv.

Sopsorterar/återvinner, går till den lokala återvinningsstationen med barnen. Där får barnen vara med att sortera, titta på bilderna vid varje soptunna och fundera över vad som ska hamna vart och vad som händer med det vi har sorterat.

Källsorterar, grön tunna för brännbart och brun för komposterbart.

Ser över förbrukningsmaterial kontinuerligt.

Återvinner, vi samlar och använder oss av visst material i vår skapande verksamhet t.ex toarullar, glasspinnar, reklamblad, tidningar, korkar m.m.

Medvetna inköp av leksaker, vid inköp av nytt material finns miljöaspekten med i val av leksaker

Vårt förhållningssätt:

Alla barn blir medvetna om hur vårt vardagsarbete påverkar miljön. Vi pratar om saker som att man inte ska låta vattnet stå och rinna, att man ska tänka på att släcka alla lampor när man lämnar ett rum, inte kasta skräp ute och varför det är viktigt att sortera sopor. Vi ser också vilka djur och växter som finns i vår omgivning.

På vår fina gård leker vi ute varje dag. Där växer blommor, både odlade och vilda. Vi försöker tänka på att inte skada växterna och djuren när vi leker. Varje dag när vi har lekt färdigt hjälps vi åt att plocka undan våra saker. Vi tar även upp skräp om det finns och ser till att aldrig kasta något i naturen.

Vi arbetar med årstidernas växlingar genom att prata om hur det ser ut ute. Vi går på årstidspromenader och upptäcker om det har hänt något i naturen. Vi iakttar, känner och luktar. Vi upptäcker också spår, hittar frukter och nötter. På så sätt blir vi uppmärksamma på vad årstiderna innebär. Det har även gett kunskaper om djur och växter i närmiljön.

Arbetssättet passar in i verksamheten på ett naturligt sätt. Det väcker barnens intresse och upptäckarlust att utforska omgivningen och få veta mer och mer om vad som finns och hur det fungerar.

Våra förbättringsområden:

Vi skall aktivt verka för en ständig förbättring av vårt miljöarbete

Vi skall fortlöpande utveckla vår miljökompetens

Vi skall hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt