Om kooperativet

Som förälder och medlem i föreningen får man vara med och bestämma. Men det finns också en och annan arbetsuppgift att utföra.

Vår verksamhet bygger på delaktighet och engagemang. Kooperativet har en vald styrelse som består av föräldrar. Styrelsen sköter det administrativa arbetet. Därutöver finns olika ansvarsområden såsom underhåll, hemsida och valberedning. Utgångspunkten är att alla medlemsfamiljer åtar sig ett ansvarsområde eller styrelseuppdrag, ett år i taget. Det finns alltså möjlighet att prova på flera olika ansvarsområden och uppdrag under den tid som barnen går på Vitbjörken.

I ett föräldrakooperativ är det medlemsfamiljerna tillsammans som ansvarar för driften av förskolan. Personalen sköter den pedagogiska verksamheten. Övriga arbetsuppgifter utförs i så stor utsträckning som möjligt av medlemsfamiljerna. I gengäld får du som förälder insyn i verksamheten. Genom styrelsen och medlemsmöten får du vara med och påverka. Och eftersom föräldrarna utför mycket av arbetet har Vitbjörken riktigt låga avgifter.

De löpande arbetsuppgifter som förekommer är för närvarande helgstäd och gräsklippning/snöskottning beroende på säsong. Vi har samlat dessa sysslor så att de utförs under en och samma vecka. Varje familj ansvarar för omkring två sådana veckor per termin. Arbetsuppgifterna ser lite olika ut beroende på hur många familjer som finns på förskolan, just nu är de som har styrelseuppdrag undantagna från städhelgerna. 

På vår och höst har vi städdagar, då träffas vi en helgdag och gör fint både inne och ute. Då genomför vi också två av årets fyra medlemsmöten.