Om kooperativet

Förskolan drivs sen den 1 januari 2023 av 5 stycken av personalen och övrig personal är anställda av förskolan .

Bolagsfomen är ekonomisk förening.