Anmälan och avgift

Vitbjörken har gemensam kö med Enköpings kommun och du anmäler ditt barn via kommunens E-tjänst för förskola.


Avgiften betalas i procent av bruttoinkomsten enligt nedanstående procentsats. Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är 52410 kr/ hushåll och månad.

Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makars eller sammanboendes sammanlagda skattepliktiga inkomst  före skatt, oavsett släktskap med barnet.

Avgiftsnivåer för barn på förskolan.

Barn 1 (det yngsta barnet) : 3% eller högst 1572 kr/månad

Barn 2 : 2 % eller högst 1048 kr/månad

Barn 3: 1 % eller högst 524 kr/månad

Från och med 1 augusti det året barnet fyller 3 år erbjuds avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola.

Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och följer grundskolans läsår . Det motsvarar 15 timmar/vecka och barnet är ledig på skolans lovdagar.

Om ditt barn behöver fler timmar i förskolan i åldern 3-5 år, debiteras du ordinarie avgift men den reduceras med 22,5%. 

Avgiften betalas 12 månader om året.

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för information om verksamheten eller för att boka ett besök hos oss.

Telefon: 0171-91696

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.